Navigacija

REGULACIJA RIJEKA-rezultati ispita od 14.04.2015.god.

Oglasna pločaGrađevinarstvoRegulacija rijeka - RR

Prezime i ime

Br. ind. Pismeni ispit Test

Dubočanin Nebojša

39/10

95

58 (ranije položio)

Keleman Aleksandar

04/11

95

76

Ravnjak Mladen 37/10 -

Nije položio