Navigacija

Računari u arhitekturi 2

Status predmeta: obavezna vještina

Semestar: II

Fond časova: 1+2

Nastavnik: prof. dr Ljubiša Preradović (e-pošta: ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org)

Asistent: Đorđe Stojisavljević, ma (e-pošta: djordje.stojisavljevic@unibl.org)