Навигација

Рачунари у архитектури 2

Статус предмета: обавезна вјештина

Семестар: II

Фонд часова: 1+2

Наставник: проф. др Љубиша Прерадовић (е-пошта: ljubisa.preradovic@aggf.unibl.org)

Асистент: Ђорђе Стојисављевић, ма (е-пошта: djordje.stojisavljevic@unibl.org)