Navigacija

Vježbe

Računari u arhitekturi 2 - bilješke sa vježbi


3. sedmica - AutoCAD - Modelovanje i vizuelizacija enterijera I

Video tutorijali za ovu vježbu:

Zadatak: Kreirati u AutoCAD-u model trpezarijskog stola sa stolicama. Renderovanje raditi u perspektivi. Zapakovati u WinRAR arhivu DWG datoteku sa modelom i 3 renderovane slike (sa različitim pogledima na model) u JPEG formatu sa rezolucijom 1024x768 i postaviti na Google disk predmeta u direktorijum "3. sedmica" pod nazivom RUA2_S3_Ime_Prezime.
Rok za predaju rada: 31. 3. 2020. godine.


4. sedmica - AutoCAD - Modelovanje i vizuelizacija enterijera II

Video tutorijali za ovu vježbu:

Zadatak: Kreirati u AutoCAD-u model spavaće sobe ili kancelarije. Obavezna je upotreba materijala i tekstura (po slobodnom izboru). Renderovanje raditi u perspektivi. Zapakovati u WinRAR arhivu DWG datoteku sa modelom i 3 renderovane slike (sa različitim pogledima na model) u JPEG formatu sa rezolucijom 1024x768 i postaviti na Google disk predmeta u direktorijum "4. sedmica" pod nazivom RUA2_S4_Ime_Prezime.
Rok za predaju rada: 6. 4. 2020. godine.


5. sedmica - AutoCAD - Modelovanje konstrukcija

Video tutorijal za ovu vježbu:

Zadatak: Kreirati u AutoCAD-u model sportske dvorane. Obavezna je upotreba materijala i tekstura (po slobodnom izboru). Renderovanje raditi u perspektivi. Zapakovati u WinRAR arhivu DWG datoteku sa modelom i 3 renderovane slike (sa različitim pogledima na model) u JPEG formatu sa rezolucijom 1024x768 i postaviti na Google disk predmeta u direktorijum "5. sedmica" pod nazivom RUA2_S5_Ime_Prezime.
Rok za predaju rada: 19. 4. 2020. godine.


6. sedmica - AutoCAD - Vizuelizacija 3D modela

Video tutorijal za ovu vježbu:


7. sedmica - SketchUp

Video tutorijal za ovu vježbu:

Zadatak: Kreirati model poslovne zgrade. Zapakovati model u WinRAR arhivu sa modelom i 3 renderovane slike (sa različitim pogledima na model) u JPEG formatu sa rezolucijom 1024x768 i postaviti na Google disk predmeta u direktorijum "7. sedmica" pod nazivom RUA2_S7_Ime_Prezime.
Rok za predaju rada: 31. 5. 2020. godine.


8. sedmica - PhotoShop - Uvod

Video tutorijal za ovu vježbu:


9. sedmica - PhotoShop - Promjena pozadine

Video tutorijal za ovu vježbu:

Zadatak: Promjeniti pozadinu na jednoj svojoj fotografiji. Postaviti na Google disk predmeta u direktorijum "9. sedmica" pod nazivom RUA2_S9_Ime_Prezime fotografiju u JPEG formatu podijeljenu linijom na dva dijela. Sa lijeve strane treba da se nalazi originalna fotografija, a sa desne strane ista fotografija sa promjenjenom pozadinom.
Rok za predaju rada: 24. 5. 2020. godine.


10. sedmica - PhotoShop - Primjena efekata i filtera

Video tutorijal za ovu vježbu:

Zadatak: Primjeniti efekte i filtere na jednoj svojoj fotografiji. Postaviti na Google disk predmeta u direktorijum "10. sedmica" pod nazivom RUA2_S10_Ime_Prezime fotografiju u JPEG formatu podijeljenu linijom na dva dijela. Sa lijeve strane treba da se nalazi originalna fotografija, a sa desne strane ista fotografija sa primijenjenim efektima i filterima.
Rok za predaju rada: 24. 5. 2020. godine.