Navigacija

UPIS 2021/2022

 


Obavještenje o polaganju prijemnog ispita na
drugom ciklusu studija Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta

 

Polaganje prijemnog ispita na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu za upis kandidata na drugi ciklus studija:

•    Studijskog programa Arhitektura i urbanizam,
•    Studijskog programa Građevinarstvo i 
•    Studijskog programa Geodezija, 

održaće se 25.10.2021. godine sa početkom u 9,00 časova u prostorijama Fakulteta, na adresi:

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Vojvode Stepe Stepanovića 77/3
78 000 Banja Luka
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Sve dodatne informacije možete naći na veb sajtu AGGF-a www.aggf.unibl.org ili na telefon +387 (0) 51 462 545 i +387 (0) 51 462 543


Konkursni rokovi – Drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, otvoren je

  • od 21.06.2021. godine do 22.10.2021. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.
  • Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi biće dostupne najkasnije do 26.10.2021. godine na veb-stranicama fakulteta/akademije umjetnosti, a
  • upis primljenih kandidata obaviće se u periodu od 27.10.2021. godine do 29.10.2021. godine

Prijemni ispit

Polaganje prijemnog ispita obavezno je, bez obzira na broj prijavljenih kandidata. Pravo na rangiranje stiče kandidat koji je položio prijemni ispit.

Za prvu godinu studija prvog ciklusa može konkurisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Maksimalan broj ostvarenih bodova na prijemnom ispitu je 50. Minimalni broj bodova za uspjeh na ispitu na studijskom programu svake godine propisuje Senat Univerziteta.

Sadržaj prijemnog ispita utvrđuje se za svaki studijski program koji se izvodi na AGGF. Prijemni ispit polaže se pismeno. Mjerila bodovanja zadataka, kao i broj bodova po zadatku, jasno su definisana u ispitnom materijalu.

Prijemni ispit je anoniman i radi se pod šifrom.

Prijemnim ispitom provjeravaju se znanja, vještine i sposobnosti kandidata iz sljedećih oblasti Studijskih programa:

 

  • Studijski program Arhitektura

             /Kandidati biraju iz koje od dvije ponuđene oblasti će polagati prijemni ispit/

- Matematika – 50 bodova ili

- Percepcija i prezentacija prostora – 50 bodova

  • Studijski program Građevinarstvo

- Matematika – 50 bodova

  • Studijski program Geodezija

- Matematika – 50 bodova

 

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija Arhitekture, polažu po izboru prijemni ispit iz Matematike ili prijemni ispit iz Percepcije i prezentacije prostora.

Prijemni ispit iz Matematike je isti za sve i omogućava upis na sva tri studijska programa našeg fakulteta.

Kandidat  u prijavi navodi na koji studijski program se prijavljuje. Ukoliko kandidat na prvom upisnom roku položi prijemni ispit iz Matematike a zbog velikog broja kandidata ne uspije da se upiše na željeni studijski program, može da izabere neki od druga dva studijska programa AGGF-a na kojima su ostala slobodna mjesta.

Ovdje možete preuzeti Informator za školsku 2021/2022 godinu