Навигација

УПИС 2021/2022

Према Академском календару, конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци у ДРУГОМ УПИСНОМ РОКУ биће објављен 18. августа 2021.

  • Пријем докумената за упис у другом уписном року је од 30. августа до 3. септембра, а
  • пријемни испити ће бити одржани 6. септембра.
  • Упис студената који остваре право уписа у другом уписном року трајаће од 13. до 17. септембра 2021. године. 

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1388/21 од 06.05.2021. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2021/2022. години на јавним високошколским установама, Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.675-46-2/21 од 09.04.2021. године, расписује се:

Конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2021/2022. години на Универзитету у Бањој Луци у другом уписном року

 

Све додатне информације можете наћи нa веб сајту АГГФ-а www.aggf.unibl.org или на телефон +387 (0) 51 462 545 и +387 (0) 51 462 543

 

 

Пријемни испит

Полагање пријемног испита обавезно је, без обзира на број пријављених кандидата. Право на рангирање стиче кандидат који је положио пријемни испит.

За прву годину студија првог циклуса може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од четири године.

Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Минимални број бодова за успјех на испиту на студијском програму сваке године прописује Сенат Универзитета.

Садржај пријемног испита утврђује се за сваки студијски програм који се изводи на АГГФ. Пријемни испит полаже се писмено. Мјерила бодовања задатака, као и број бодова по задатку, јасно су дефинисана у испитном материјалу.

Пријемни испит је анониман и ради се под шифром.

Пријемним испитом провјеравају се знања, вјештине и способности кандидата из сљедећих области Студијских програма:

 

  • Студијски програм Архитектура

             /Кандидати бирају из које од двије понуђене области ће полагати пријемни испит/

- Математика – 50 бодова или

- Перцепција и презентација простора – 50 бодова

  • Студијски програм Грађевинарство

- Математика – 50 бодова

  • Студијски програм Геодезија

- Математика – 50 бодова

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину првог циклуса студија Архитектуре, полажу по избору пријемни испит из Математике или пријемни испит из Перцепције и презентације простора.

Пријемни испит из Математике је исти за све и омогућава упис на сва три студијска програма нашег факултета.

Кандидат  у пријави наводи на који студијски програм се пријављује. Уколико кандидат на првом уписном року положи пријемни испит из Математике а због великог броја кандидата не успије да се упише на жељени студијски програм, може да изабере неки од друга два студијска програма АГГФ-а на којима су остала слободна мјеста.

Овдје можете преузети Информатор за школску 2021/2022 годину

 

Конкурсни рокови – Други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је

  • од 21.06.2021. године до 22.10.2021. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
  • Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи биће доступне најкасније до 26.10.2021. године на веб-страницама факултета/академије умјетности, а
  • упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 27.10.2021. године до 29.10.2021. године