Навигација

УПИС 2021/2022

 


Обавјештење о полагању пријемног испита на
другом циклусу студија Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета

 

Полагање пријемног испита на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету за упис кандидата на други циклус студија:

•    Студијског програма Архитектура и урбанизам,
•    Студијског програма Грађевинарство и 
•    Студијског програма Геодезија, 

одржаће се 25.10.2021. године са почетком у 9,00 часова у просторијама Факултета, на адреси:

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет
Војводе Степе Степановића 77/3
78 000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина

Све додатне информације можете наћи нa веб сајту АГГФ-а www.aggf.unibl.org или на телефон +387 (0) 51 462 545 и +387 (0) 51 462 543


Конкурсни рокови – Други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је

  • од 21.06.2021. године до 22.10.2021. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.
  • Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи биће доступне најкасније до 26.10.2021. године на веб-страницама факултета/академије умјетности, а
  • упис примљених кандидата обавиће се у периоду од 27.10.2021. године до 29.10.2021. године

Пријемни испит

Полагање пријемног испита обавезно је, без обзира на број пријављених кандидата. Право на рангирање стиче кандидат који је положио пријемни испит.

За прву годину студија првог циклуса може конкурисати лице које има завршено средње образовање у трајању од четири године.

Максималан број остварених бодова на пријемном испиту је 50. Минимални број бодова за успјех на испиту на студијском програму сваке године прописује Сенат Универзитета.

Садржај пријемног испита утврђује се за сваки студијски програм који се изводи на АГГФ. Пријемни испит полаже се писмено. Мјерила бодовања задатака, као и број бодова по задатку, јасно су дефинисана у испитном материјалу.

Пријемни испит је анониман и ради се под шифром.

Пријемним испитом провјеравају се знања, вјештине и способности кандидата из сљедећих области Студијских програма:

 

  • Студијски програм Архитектура

             /Кандидати бирају из које од двије понуђене области ће полагати пријемни испит/

- Математика – 50 бодова или

- Перцепција и презентација простора – 50 бодова

  • Студијски програм Грађевинарство

- Математика – 50 бодова

  • Студијски програм Геодезија

- Математика – 50 бодова

 

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину првог циклуса студија Архитектуре, полажу по избору пријемни испит из Математике или пријемни испит из Перцепције и презентације простора.

Пријемни испит из Математике је исти за све и омогућава упис на сва три студијска програма нашег факултета.

Кандидат  у пријави наводи на који студијски програм се пријављује. Уколико кандидат на првом уписном року положи пријемни испит из Математике а због великог броја кандидата не успије да се упише на жељени студијски програм, може да изабере неки од друга два студијска програма АГГФ-а на којима су остала слободна мјеста.

Овдје можете преузети Информатор за школску 2021/2022 годину