Navigacija

Dragana Skorup Stupar, ma
asistent

Saradnik - II-5
Uža naučna oblast Katastar i upravljanje nepokretnostima
Zvanje asistent
Datum izbora u zvanje 29. oktobar 2020.

Predmeti

MGDKN3 Katastar nepokretnosti 3
MGDPPK Projektovanje u premjeru i katastru
OGD07KOM Komasacija
OGD07PGS Propisi u geodetskoj struci
OGD08ORG Osnove organizacije geodetskih radova
OGD09PVN Procjena vrijednosti nepokretnosti
OGD09UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD09UPGN Upravljanje projektima u geodeziji
OGD14SUPK Sastavljanje i umnožavanje planova i karata
OGD19K1 Kartografija 1
OGD19K3 Kartografija 3
OGD19KN1 Katastar nepokretnosti 1
OGD19KN2 Katastar nepokretnosti 2
OGD19PVN Procjena vrijednosti nepokretnosti
OGD19PNGP Praktična nastava iz geodetskog premjera
OGD19PUGS Propisi u geodetskoj struci
OGD19UZT Uređenje zemljišne teritorije
OGD19UPUG Upravljanje projektima u geodeziji

Bibliografija

Radovi sa skupova

  GEODETSKE PODLOGE U PROSTORNOM PLANIRANJU (GEODETIC PLANS IN AREA PLANNING)

  Naučni skup SYMOPIS 2019
  Publikacija Zbornik XLVI Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYMOPIS2019 (Conference Proceedings of the XLVI International Symposium on Operational Research - SYMOPIS2019)
  Godina 2019
  Autori Slaviša Tatomirović, Dragana Skorup i Slavko Vasiljević
  Strana od 142
  Strana do 147

  GEOINFORMACIONE INOVACIJE: 3D GRADSKI MODEL (GEOINFORMATIC INNOVATIONS: 3D CITY MODEL)

  Naučni skup PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI - ANTiM2018 (APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY - ANTiM2018)
  Publikacija Zbornik radova (Knjiga II) Šeste međunarodne konferencije PRIMENA NOVIH TEHNOLOGIJA U MENADŽMENTU I EKONOMIJI - ANTiM 2018 (Proceedings (Vol.2) of the 6th International Conference APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY - ANTiM 2018)
  Godina 2018
  Autori Dragana Skorup, Slavko Vasiljević i Dragoljub Sekulović
  Strana od 571
  Strana do 586