Navigacija

prof. dr Diana Stupar
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
051/324-112
Uža naučna oblast Arhitektonsko projektovanje
Zvanje vanredni profesor
Datum izbora u zvanje 29. septembar 2022.

Predmeti

MEE16EEEZ Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu
OA07AP12 Arhitektonsko projektovanje 12
OA07AP13 Arhitektonsko projektovanje 13
OA07AP3 Arhitektonsko projektovanje 3
OA07AP4 Arhitektonsko projektovanje 4
OA07AP5 Arhitektonsko projektovanje 5
OA07HO Humaniziranje izgrađene okoline
OA19AK Arhitektonika komfora (AP)
OA19PI Prostori igre (AP)
OA19POO Projektovanje objekata obrazovanja (AP)
OA19SP2 Studio projekat 2 - Kontekst
OA19SP4 Studio projekat 4 - Ansambl
OA19SP9 Studio projekat 9 – Hibridna arhitektura

Bibliografija

Radovi u časopisima

  MALE INTERVENCIJE U PROSTORU / METODOLOGIJA: STUDIJA ZA AKTIVIRANJE POTENCIJALA JAVNIH PROSTORA BANJE LUKE / Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja, Dubravko Aleksić

  Časopis Arhitektura i urbanizam
  Godina 2021
  Autori Milenko Stanković i Diana Stupar
  Volumen 15
  Broj 52
  Strana od 115
  Strana do 117

  SMALL INTERVENTIONS – RESEARCH METHOD FOR [SMALL] PUBLIC SPACES REDESIGN

  DOI DOI: 10.5937/saj2103213S
  Časopis SAJ-Serbian Architectural Journal
  Godina 2021
  Autori Jelena Stanković, Diana Stupar i Isidora Karan
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 213
  Strana do 236

  COMMUNICATION TRAITS OF ARCHITECTURE OF THE NATIONAL THEATRE IN ZENICA

  DOI https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/article/view/7042
  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2020
  Autori Maja Milić-Aleksić, Milica Malešević i Diana Stupar
  Broj 8
  Strana od 20
  Strana do 32

  Determination of the energy performance indicator of kindergartens through design, measured and recommended parameters

  DOI https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2019.109511
  Časopis ENERGY AND BUILDINGS
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Diana Stupar, Biljana Antunović i Aleksandar Janković
  Volumen 204
  Strana od ENB
  Strana do 109511

  OD SKICE DO ILUSTRACIJE – TEHNIKE REPREZENTACIJE KAO OSNOV ZA KLASIFIKACIJU METODOLOŠKIH OBRAZACA U ARHITEKTONSKOM PROJEKTOVANJU

  Časopis AGG+, časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20

  TYPIFYING THE SUBTLE: ARCHITECTURAL DESIGN FRAMEWORK FOR ACHIEVING QUALITIES OF PLACE IN BANJA LUKA’S OPEN PUBLIC SPACES

  DOI 10.2298/FUACE170321019S
  Časopis Facta Universitatis Architecture and Civil Engineering
  Godina 2017
  Autori Ognjen Šukalo, Diana Stupar i Milica Malešević
  Volumen 2
  Broj 15
  Strana od 251
  Strana do 264

  PARAMETRI ARHITEKTONIČNIH KOMFORA U VRTIĆIMA

  DOI 10.7251/AGGPLUS1503036S
  Časopis AGG+ časopis za arhitekturu, građevinarstvo, geodeziju i srodne naučne oblasti
  Godina 2015
  Autori Diana Stupar
  Volumen 1
  Broj 3
  Strana od 36
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  Small interventions – New Praxis of Urban Morphology

  Naučni skup 30th International Seminar of Urban Form (ISUF2023) conference NEW PRAXIS OF URBAN MORFOLOGY
  Publikacija Ybornik abstrakata, Zbornik radova
  Godina 2023
  Autori Diana Stupar, Jelena Stanković i Tanja Trkulja

  PSIHOLOŠKI ASPEKTI PROSTORNOSTI

  Naučni skup STED 2024-XII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
  Publikacija Zbornik abstrakata, Zbornik radova
  Godina 2023
  Autori Diana Stupar, Maja Milić-Aleksić i Marina Radulj

  Man and Space of Exchange - strategies and tactics for designing a marketplace as a place for everyday activities

  Naučni skup STEPGRAD SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU
  DOI 10.7251/STP2215457S
  Publikacija ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU XV
  Godina 2022
  Autori Diana Stupar, Jelena Stanković i Ivan Živanović
  Strana od 457
  Strana do 466

  „POSPREMANJE GRADA“ – EMANCIPACIJA GRAĐANA KROZ PERFORMATIVNI ANGAŽMAN U JAVNOM PROSTORU

  Naučni skup II Naučni skup sa međunarodnim učešćem “Društvo i politika” : DRUŠTVENE (DIS)FUNKCIJE UMJETNOSTI: OD INSTRUMENTALIZACIJE KA EMANCIPACIJI
  DOI ISBN 978-99976-943-3-1
  Publikacija Zbornik radova izloženih na II Naučnom skupu sa međunarodnim učešćem “Društvo i politika”
  Godina 2021
  Autori Jelena Stanković, Diana Stupar i Tanja Trkulja
  Strana od 157
  Strana do 173

  Unapređenje poda na tlu postojeće zgrade u Banjoj Luci savremenim toplotno izolacionim materijalom

  Naučni skup Energetska efikasnost - ENEF 2019
  Publikacija Zbornik radova [Elektronski izvor] / Naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost ENEF 2019
  Godina 2019
  Autori Darija Gajić, Biljana Antunović i Diana Stupar
  Strana od 8
  Strana do 13

  Redesignig Comfort

  Naučni skup PT2017- PLACES AND TEHNOLOGIES
  Publikacija KEEPING UP WITH TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF URBAN AND RURAL SYNERGY - BOOK OF KOFERENCE PROCEEDINGS
  Godina 2017
  Autori Diana Stupar, Ognjen Šukalo i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 695
  Strana do 706

  Prenošenje kulturnih kodova u/kroz prostor predškolskih ustanova

  Naučni skup 12. međunarodne naučno-stručne konferencije "STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu"
  Publikacija STEP_GRAD2016 - Savremena teorija i praksa u graditeljstvu
  Godina 2016
  Autori Diana Stupar

  Nemjesta neslobode

  Naučni skup Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija-juče, danas, sutra/15 godina fakulteta
  DOI ISBN 978-99955-667-7-7
  Publikacija Arhitektura i urbanizam, građevinarstvo, geodezija-juče, danas, sutra
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar
  Strana od 31
  Strana do 39

  Stanovanje -strategije u urbane matrice u gradu Banjoj Luci

  Naučni skup Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja
  Publikacija NIP07 Banjaluka, Urbana i graditeljska obnova u duhu održivog razvoja, Monografija naučno-istraživačkog projekta
  Godina 2008
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Ivan Živanović i Milica Malešević
  Strana od 353
  Strana do 371

  "Čula"/ "Senses"

  Naučni skup Tempus " BiH Archicur"/Project Tempus " BiH Archicur" Seminar Proceedings
  DOI ISBN 978-99938-616-9-0
  Publikacija Odnos: Rijeka-Tvrđava-Grad/Connection: River-Fort-Town
  Godina 2008
  Autori Diana Stupar
  Strana od 131
  Strana do 136

Ostali radovi

  Eksperimentalno određivanje toplotnih karakteristika omotača objekata predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Banjoj Luci

  Izdavač AGGF Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2015
  Autori Milenko Stanković, Ljubiša Preradović, Biljana Antunović, Darija Gajić, Gordana Broćeta i Diana Stupar
  Strana od 1
  Strana do 80

  Dani 2014

  Izdavač Narodna biblioteka
  ISSN/ISBN 055-8190
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar i Una Umićević
  Strana od 168
  Strana do 171

  Dani 2011

  Izdavač Arhitektonsko-građevinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-667-5-3
  Godina 2011
  Autori Diana Stupar, Maja Milić-Aleksić i Ivan Živanović
  Strana od 9
  Strana do 17

  Luka

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 288
  Strana do 289

  Kolibri

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 150
  Strana do 151

  Bewo

  Izdavač Buybook
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Slobodan Stupar
  Strana od 180
  Strana do 181

  Grad Panike

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7924-053-8
  Godina 2010
  Autori Diana Stupar i Maja Milić-Aleksić
  Strana od 160
  Strana do 171

  Šest tačaka

  Izdavač Arhitektonski Fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7924-031-6
  Godina 2009
  Autori Diana Stupar
  Strana od 203
  Strana do 206

  Horajski radovi

  Izdavač Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
  ISSN/ISBN 978-86-7942-031-6
  Godina 2009
  Autori Diana Stupar
  Strana od 74
  Strana do 82

Knjige

  MALE INTERVENCIJE U PROSTORU / METODOLOGIJA: Studija za aktiviranje potencijala javnih prostora Banje Luke

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, i Grad Banja Luka
  ISBN 978-99976-782-8-7
  Godina 2020
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Jelena Stanković, Isidora Karan, Tanja Trkulja i Dubravko Aleksić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 341

  Energetska efikasnost predškolskih ustanova u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99976-782-2-5
  Godina 2020
  Autori Biljana Antunović, Darija Gajić i Diana Stupar
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 306

  RESPONSIVE HOUSE - 9 oglednih modela odgovarajuće, uzvratne, pune razumijevanja, osjetljive i odgovorne kuće

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
  ISBN 978-99955-752-6-7
  Godina 2014
  Autori Ivan Živanović, Diana Stupar, Milica Malešević i Ognjen Šukalo
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 119

  Responsive house

  Izdavač Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-752-6-7
  Godina 2014
  Autori Diana Stupar, Ivan Živanović, Ognjen Šukalo i Milica Malešević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 124

  Priručnik za AP 3

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ivan Živanović i Ognjen Šukalo
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Priručnik za AP 4

  Izdavač Biblioteka AGF
  ISBN *********
  Godina 2013
  Autori Milenko Stanković, Diana Stupar, Duška Milanović, Ognjen Šukalo i Ivan Živanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik

Mentorstvo

Projekti

Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja

Broj projekta 1253011
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. Igor Kuvač
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 2023-04-01
Završetak projekta 2026-04-30