Navigacija

OGD07SG - Satelitska geodezija

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Geodezija
Naziv Satelitska geodezija
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ECTS bodova
OGD07SG obavezan 6 2P + 1V 4.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vježbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
Nema. Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta
Upoznavanje studenata sa mogućnostima korišćenja veštačkih Zemljinih satelita za rešavanje osnovnih geodetskih zadataka pozicioniranja, određivanja gravitacionog polja i geodinamike.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će biti upoznati sa osnovnom teorijom satelitskog kretanja i tipovima satelitskih merenja koja se mogu koristiti za pozicioniranje, određivanje gravitacionog polja i geodinamička istraživanja. Stečena znanja omogućiće studentima da po završenom kursu lakše ovladaju mogućnostima satelitskih sistema i tehnika koje se koriste u geodeziji, sa težištem na široko zastupljenom satelitskom sistemu NAVSTAR GPS.
Sadržaj predmeta
Definicija, zadaci i osnovni koncept satelitske geodezije. Referentni koordinatni i vremenski sistemi satelitske geodezije. Kretanje elektromagnetskih talasa kroz Zemljinu atmosferu. Problem dva tela. Keplerovi orbitalni elementi. Tipovi satelitskih orbita. Gravitaciona i negravitaciona poremećajna ubrzanja. Geodetski upotrebljivi sateliti. Apsolutno i relativno pozicioniranje. Trilateraciono i Doplersko pozicioniranje. Modeli pozicioniranja pseudodužinama. Tehnološki razvoj satelitskih sistema za globalno pozicioniranje. Arhitektura sistema NAVSTAR GPS. Struktura GPS signala. Merenje kodnih i faznih pseudodužina. Greške merenja kodnih i faznih pseudodužina. Funkcionalni model originalnih GPS merenja. Funkcionalni model linearnih kombinacija. Funkcionalni model frekventnih kombinacija. Stohastički GPS model. Arhitektura mreža permanentnih GPS stanica. Međunarodni standardi. Satelitski sistemi GLONASS i GALILEO. Lasersko merenje odstojanja do satelita (SLR).
Metode izvođenja nastave
Nastava se izvodi kroz predavanja tokom kojih se studenti upoznaju sa opštim osnovama satelitskog kretanja i satelitskih mernih veličina kao i detaljima arhitekture i korišćenja satelitskog sistema NAVSTAR GPS za rešavanje osnovnih geodetskih zadataka.
Literatura
  1. Seeber, G.: Satellitengeodaesie, Grundlagen, Methoden und Anwendungen. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1989.
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje
Pohađanje nastave Kolokvijum Usmeni ispit
Posebna naznaka
Nema.