Навигација

ОГД07СГ - Сателитска геодезија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивСателитска геодезија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ECTS бодова
ОГД07СГобавезан62П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вјежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема.Нема.
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са могућностима коришћења вештачких Земљиних сателита за решавање основних геодетских задатака позиционирања, одређивања гравитационог поља и геодинамике.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити упознати са основном теоријом сателитског кретања и типовима сателитских мерења која се могу користити за позиционирање, одређивање гравитационог поља и геодинамичка истраживања. Стечена знања омогућиће студентима да по завршеном курсу лакше овладају могућностима сателитских система и техника које се користе у геодезији, са тежиштем на широко заступљеном сателитском систему NAVSTAR GPS.
Садржај предмета
Дефиниција, задаци и основни концепт сателитске геодезије. Референтни координатни и временски системи сателитске геодезије. Кретање електромагнетских таласа кроз Земљину атмосферу. Проблем два тела. Кеплерови орбитални елементи. Типови сателитских орбита. Гравитациона и негравитациона поремећајна убрзања. Геодетски употребљиви сателити. Апсолутно и релативно позиционирање. Трилатерационо и Доплерско позиционирање. Модели позиционирања псеудодужинама. Технолошки развој сателитских система за глобално позиционирање. Архитектура система NAVSTAR GPS. Структура GPS сигнала. Мерење кодних и фазних псеудодужина. Грешке мерења кодних и фазних псеудодужина. Функционални модел оригиналних GPS мерења. Функционални модел линеарних комбинација. Функционални модел фреквентних комбинација. Стохастички GPS модел. Архитектура мрежа перманентних GPS станица. Међународни стандарди. Сателитски системи GLONASS и GALILEO. Ласерско мерење одстојања до сателита (SLR).
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања током којих се студенти упознају са општим основама сателитског кретања и сателитских мерних величина као и детаљима архитектуре и коришћења сателитског система NAVSTAR GPS за решавање основних геодетских задатака.
Литература
  1. Seeber, G.: Satellitengeodaesie, Grundlagen, Methoden und Anwendungen. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1989.
Облици провјере знања и оцјењивање
Похађање наставе Колоквијум Усмени испит
Посебна назнака
Нема.