Навигација

Oдбрана елабората и писмени дио испита из предмета ГИ1, ГИ2, ГИС, ГИСХП, ВГП, КП и Примјена ГИС у саобраћају за јануарско - априлски рок

Огласна плочаГеодезијаГеоинформатика 1 - ГИ1Геоинформатика 2 - ГИ2Геоинформациони системи - ГИСКартографске пројекције - КПГИС у ходротехничкој пракси - Х / МАВизуелизација геопросторних података / МА

Одбрана елабората из предмета Геоинформатика 1, Геоинформатика 2, Геоинформациони системи, одржаће се 07.05.2021. године од 10:30-12h.

Одбрана елабората из предмета Картографске пројекције и Састављање и умножавање планова и карата, одржаће се 07.5.2021. године од 08:30-09:00h.

Одбрана елабората из предмета Примјена ГИС у саобраћају и ГИС у хидротехничкој пракси одржаће се 07.05.2021. године од 17h.

Одбарана елабората из предмета Визуелизација геопросторних података одржаће се 07.05.2021. године од 16 часова.

Теоријски дио испита из предмета Геоинформатика 1 и Геоинформатика 2, одржаће се 07.5.2021. године од 12 часова.

Теоријски дио испита из предмета Визуелизација геопросторних података, ГИС у хидротехничкој пракси, Примјена ГИС у саобраћају одржаће се 07.05.2021. године од 16 часова.

Интегрални рачунски дио испита из предмета Картографске пројекције одржаће се 07.05.2021. године од 12 часова.