Навигација

Oдбрана елабората и писмени дио испита из предмета ГИ1, ГИ2, ГИС, ГИСХП, ВГП и КП

Огласна плочаГеодезијаГеоинформатика 1 - ГИ1Геоинформатика 2 - ГИ2Геоинформациони системи - ГИСКартографске пројекције - КПГИС у ходротехничкој пракси - Х / МАВизуелизација геопросторних података / МА

Одбрана елабората и писмени дио испита из следећих предмета одржаће се 09.09.2019. године:

 1. Геоинформациони системи
  • одбрана елабората са почетком у 16:00
 2. Геоинформатика 1
  • одбрана елабората са почетком у 15:00
  • писмени дио испита са почетком у 11:00
 3. Геоинформатика 2
  • одбрана елабората са почетком у 15:00
  •  писмени дио испита са почетком у 11:00
 4. Визуелизација геопросторних података
  • одбрана елабората са почетком у 16:00
  • писмени дио испита са почетком у 16:30
 5. ГИС у хидротехничкој пракси
  • одбрана елабората са почетком у 16:00
  • писмени дио испита са почетком у 16:30
 6. Картографске пројекције
  • одбрана елабората са почетком у 14:00
  • рачунски дио испита са почетком у 09:00