Navigacija

Novosti

Termin usmenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka za apsolventski rok u martu i aprilski ispitni rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Usmeni dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformacioni sistemi i Vizuelizacija geoprostornih podataka za apsolventski rok u martu i aprilski ispitni rok, održaće se u četvrtak, 23.5.2019. godine od 14:15.

Rezultati teorijskog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2 i računskog dijela ispita iz predmeta Kartografske projekcije

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KP

Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1, održanog 04.02.2019. godine, položila je: Nina Ševa, 06/15 - 5 (šest). Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 2, održanog 04.02.2019. godine, položili su: Ivana Kukvica, 10/14...

Termini odbrane elaborata iz predmeta KP, GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termin odbrane elaborata je 4.2.2019. godine, iz predmeta: Geoinformatika 1 od 11:00, Geoinformatika 2 od 12:00, Geoinformacionih sistema od 13:30, Kartografskih projekcija od 14:30, Vizuelizacije geoprostornih podataka od 16:00, GIS u ...

Odbrana elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, KP, GISHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termini odbrane elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformaicioni sistemi, Kartografske projekcije, Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi su 9.10.2018. godine, sa početkom u: Geoinformatika 1 ...

Odbrana elaborata iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP, KP, GISHP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Termini odbrane elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Geoinformaicioni sistemi, Kartografske projekcije, Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi su 24.9.2018. godine, sa početkom u: Geoinformatika 1 ...

Termini odbrane elaborata iz predmeta KP, GI1, GI2, GIS, VGP, GISHP

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2, Vizuelizacija geoprostornih podataka, GIS u hidrotehničkoj praksi i Kartografske projekcije je 10.9.2018. godine od 8:00. Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformacioni sistemi je 10.9.20...