Navigacija

Termin pismenog dijela ispita iz predmeta GI1, GI2, KP, GIS i VGP

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KPGIS u hodrotehničkoj praksi - H / MAVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se 2.7.2020. godine od 9 časova (Sala K3).

Teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka i GIS u hidrotehničkoj praksi, održaće se 2.7.2020. godine od 16 časova (Sala K3).

Integralni računski dio ispita iz predmeta Kartografske projekcije održaće se 2.7.2020. godine od 11 časova (Sala K3).