Navigacija

Novosti

AP4 obavještenje

Oglasna pločaArhitektonsko projektovanje 4 - AP4

Podsjećamo vas da za idući čas trebate donijeti sljedeće priloge: 1. Parterno rješenje 1:500 (od prošlog časa) 2. Osnovu karakteristične nadzemne etaže sa ucrtanim vertikalnim i horizontalnim komunikacijama i stanovima sa zonama 1:500 (od prošlog č...

AP4 obaveze

Oglasna pločaArhitektonsko projektovanje 4 - AP4

Za sljedeći čas AP4, 03.03. 2015. neohodno je donijeti završene arhitektonske analize. Uputstvo za analiziranje nalazi se u praktikumu za AP4/2015/prvo vježbanje. Arhitektonske analize nose maksimalno 3 poena. Svaki student pojedinačno obrađuje jedan prim...