Navigacija

Rezultati I praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoInformatika 1 - INF1

Rezultati prvog praktičnog kolokvijuma održanog 04.12.2023. godine dati su u tabeli ispod.

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi
(maks. 15)
1. Babić Duška 01/23 12
2. Bajić David 16/23 13
3. Grubač Mateja 23/23 6
4. Dragišić Anabela 08/23 5
5. Đikić David 12/23 6
6. Ivanković Stefan 17/23 5
7. Kesić Andrej 19/23 2
8. Klimenta Vukolaj 15/23 6
9. Knežević Đorđe 02/23 15
10. Knežević Anđela 06/23 15
11. Marković Sanja 03/23 6
12. Marković Ana 04/23 15
13. Musić Aiša 18/23 6
14. Novaković Una 10/23 11
15. Novković Jana 13/23 12
16. Nojić Stefan 32/23 15
17. Petrović Bojan 24/23 5
18. Ploskić Predrag 37/23 11
19. Savić Petar 14/23 15
20. Šutonja Vuk 05/23 15

Predmetni asistent