Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta.MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE održaće se dana 11.10.2023. (srijeda) sa početkom u 10 časova. Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta (nova zgrada) u Studentskom gradu.