Navigacija

TM2 - rezultati pismenog ispita od 2.10.2023.

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 2.10.2023. uslovno zadovoljila Miljana Trivić, bodova 1,4/3.

Završni ispit održaće se u petak 6. 10. 2023. u 14.30, sala 19 na Mašinskom fakultetu.