Navigacija

Rezultati ispita iz predmeta INŽENJERSKA GEOLOGIJA, održanog 13.10.2023.godine

Oglasna pločaGrađevinarstvoInženjerska geologija - IGE

Ispit iz premeta INŽENJERSKA GEOLOGIJA, održan dana 13.10.2023. godine položili su:

1. Kaurin Nađa ............................... 8 (osam)

2. Jeremić Aleksandra ............... 7 (sedam)

3. Domazet Srđan ......................... 6 (šest)