Navigacija

GRF_FI Rezultati pismenog dijela ispita (I termin)

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGrađevinska fizika - GRFFizika - FI

Pismeni dio ispita iz predmeta Građevinska fizika položili su: 

1. Damjan Pavlović 51%

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika položili su: 

1. Nemanja Kantar 51%

2. Tijana Bursać  51%

Uvid u radove sutra u 12 h. Usmeni dio ispita održaće se u petak. Lokacija iznad Pravnog fakulteta.