Navigacija

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je partner u projektu Erazmus+ APLE

Međunarodni projektiAktuelnostiNovosti i obavještenjaSavez Studenata AGGF

Projekat Erasmus+ APLE (Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja) ima za cilj da ojača odnose između visokoškolskih institucija i šireg ekonomskog i društvenog konteksta u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori razvijanjem i korišćenjem inovativnog formata zajedničkog učenja kroz rad, koji fakultetima, studentima i profesionalcima omogućuje pozitivan uticaj na društvene promjene. 

Projekat Pop-up arhitektonske laboratorije za razmjenu znanja (APLE) je nastao kao odgovor na kritiku kompetencija mladih arhitekata koji po prvi put traže zaposlenje. Teži da posreduje između izazova koja se pojavljuju na pragu između škola arhitekture i zaposlenja. Ovo se može postići okupljanjem studenata i akademskog osoblja sa profesionalcima u okviru pop-up laboratorije, u zajedničkoj potrazi za poboljšanjem prenosa znanja i negovanjem učenja orijentisanog na praksu. 

Provođenje projekta je fokusirano na:

1. Uvođenje inovativnih pristupa u obrazovni proces
2. Proaktivni pristup privatnom i javnom sektoru kroz različite vidove saradnji
3. Tehničku nadogradnju nastave koju omogućava pop-up laboratorija 

Projekat traje od aprila 2023. do marta 2026. godine i okuplja sedam partnera, među kojima su Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu (koordinator), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Arhitektonski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Faculty of Architecture and Design, Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju (NTNU) Trondhajm (Norveška), Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Rim (Italija), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska), i tri pridružena partnera (udruženja građana), Istraživački centar za prostor, Asocijacija arhitekata u Bosni i Hercegovini i Udruženje ForA Mostar. Projekat Erasmus+ APLE sufinansira Evropska komisija.

Projekat je moguće pratiti putem internet stranice u izradi i profila na društvenim mrežama Fejsbuk i Instagram.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/12921/LOGO_for_PRESENTATIONS.png