Navigacija

ŽELJ - predaja elaborata

Oglasna pločaGrađevinarstvoŽeljeznice - ŽELJ

Rok za predaju elaborata je 72 sata prije ispita, kao i za prijavu ispita. Elaborat se predaje na mejl asistenta, sve u jedan Word dokument i jedan AutoCAD dokument.