Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA KATASTAR NEPOKRETNOSTI 1 i 2

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 1 - KN1Katastar nepokretnosti 2 - OGD19KN2

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 1 I KATASTAR NEPOKRETNOSTI 2 

 

Prvi ciklus studija Geodezije. Oktobarski rok 

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 1 i Katastar nepokretnosti 2 održaće se  28.09.2023. godine u  10 časova, sala  K4