Navigacija

TM2- rezultati pismenog ispita od 18. 9. 2023.

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 18.9.2023. zadovoljili su:

1. Nišević Sanja, bodova 1,6/3

2. Nežić Zoran, bodova 1,5/3

Završni ispit održaće se u srijedu 27.9.2023. u 10.30, sala 19 na Mašinskom fakultetu.

Uvid u radove je u petak 22.9.2023. u 10.30, u kabinetu nastavnika.