Navigacija

TM2 - Rezultati ispita od 4. 9. 2023.

GrađevinarstvoTehnička mehanika 2 - TM2

Pismeni ispit održan 4. 9. 2023. uslovno zadovoljila Violetaa Bajić.

Uvid u radove je u petak 8.9.2023. u 11 časova, u kabinetu nastavnika (Mašinski fakultet).

Završni ispit obaviće se u srijedu 13. 9. 2023. u 10 časova, sala 19 Mašinski fakultet.