Navigacija

Rezultati ispita iz predmeta INŽENJERSKIA GEOLOGIJA, održanog 31.8.2023.godine

Oglasna pločaGrađevinarstvoInženjerska geologija - IGE

1. Vujić Anđela .............................. 8(osam)

2. Đukić Luka ................................. 7(sedam)

3. Bučma Leonid Nikolaj  ............. 7(seadm)