Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Renata Stojaković

Oglasna ploča

Dana 22.09.2023. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat

RENATA STOJAKOVIĆ iz Banjaluke , student MASTER studija studijskog programa Arhitektura.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz oblasti (predmeta): Arhitektonsko projektovanje

 

Tema: Značaj i funkcija transportnih kontejnera u dizajnu hostela – studija slučaja Studentski hostel u Banjoj Luci“

 

 

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Doc. dr Marina Radulj,                                                            predsjednik komisije                                                
  2. Prof. dr Tanja Trkulja,                                                          mentor - član komisije
  3. Prof. dr Diana Stupar,                                                                  član komisije

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u petak 22.09.2023. godine u prostorijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, sala 3, sa početkom u 10,00 sati.

 

Banja Luka, septembar 2023. godine