Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Jovana Popović

Oglasna ploča

Dana 22.09.2023. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat

JOVANA POPOVIĆ iz Banjaluke, student MASTER studija studijskog programa Geodezija.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz oblasti (predmeta): Digitalno modelovanje terena

 

Tema: Primjena laserskog skeniranja

pri rekonstrukciji kompleksa Banje Guber“

 

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Doc. dr Sanja Tucikešić,                                                           predsjednik komisije 
  2. Prof. dr Miodrag Regodić                                                        mentor - član komisije
  3. Prof. dr Dragan Macanović,                                                             član komisije

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u petak 22.09.2023. godine u amfiteatru  Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (KAMPUS) u Banjoj Luci sa početkom u 11,00 sati.

 

Banja Luka, septembar 2023. godine