Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta:MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA; FUNDIRANJE, održaće se u slijedećim terminima:

1. TERMIN: Dana 04.9.2023. (Ponedeljak) sa početkom u 9.00 časova

2. TERMIN: Dana 20.9.2023. (Srijeda) sa početkom u 9.00 časova

3. TERMIN: Dana 27.9.2023. (Srijeda) sa početkom u 9.00 časova

Ispit će se (svi termini) održati u prostorijama Fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3)