Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta.MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE- prvi i drugi termin

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predneta: MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE održaće se u slijedećim terminima:

1. PRVI TERMIN: Dana 19.6.2023. (ponedeljak) sa početkom u 9,00 časova,

2. DRUGI TERMIN: Dana 10.7.2023. (ponedeljak) sa početkom u 9,00 časova

Ispiti će se održati u prostorijama Fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3)