Navigacija

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografija 1

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 1 - K1

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografija 1 su:

  • Dragana Radešić, 22/20 - 20 (deset)
  • Dajana Vujić, 01/21 - 14 (sedam)