Navigacija

Pismeni dio ispita iz predmeta GI1, GI2, GIS, VGP i KP za drugi januarski rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Geoinformacioni sistemi - GISKartografske projekcije - KPVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Odbrane elaborata i teorijski dijelovi ispita odražće se 06.02.2023. godine u sledećim terminima:

  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 1, odražaće se od 08:00.
  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformatika 2, odražaće se od 08:00.
  • Odbrana elaborata iz predmeta Geoinformacioni sistemi, odražaće se od 08:00.
  • Odbrana elaborata iz predmeta Kartografske projekcije i Sastavljanje i umnožavanje planova i karata, odražaće se od 08:00.
  • Računski kolokvijum iz predmeta Kartografske projekcije, održaće se od 09:00.
  • Teorijski dio ispita iz predmeta Geoinformatika 1 i Geoinformatika 2, održaće se od 09:00.
  • Teorijski dio ispita iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka održaće se od 16:00.