Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Mijo Rajič

Oglasna ploča

Dana 24.02.2023. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat

MIJO RAJIČ iz Čapljine, student MASTER studija studijskog programa Geodezija.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz oblasti (predmeta): Katastar nepokretnosti 3

 

Tema: Osnivanje katastra nekretnina na području Općine Dobretići u k.o. Dobretići

 

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Prof. dr Miodrag Regodić,                                                        predsjednik komisije                                                
  2. Prof. dr Dragan Macanović,                                                    mentor - član komisije
  3. Doc. dr Sanja Tucikešić,                                                                 član komisije

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u petak 24.02.2023. godine u amfiteatru  Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (KAMPUS) u Banjoj Luci sa početkom u 13,00 sati.

 

Banja Luka, 15.02.2023. godine