Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Ivana Plivčević

Oglasna ploča

Dana 22.02.2023. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat

IVANA PLIVČEVIĆ iz Dervente, student MASTER studija studijskog programa Geodezija.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz oblasti (predmeta): Katastar nepokretnosti 3

 

Tema: KVALITET PODATAKA DIGITALNOG KATASTARSKOG PLANA RAZMJERE 1:1000 ZA KATASTARSKU OPŠTINU DERVENTA 1

 

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Prof. dr Miodrag Regodić,                                                         predsjednik komisije                                                
  2. Prof. dr Dragan Macanović,                                                    mentor - član komisije
  3. Prof. dr Sandra Kosić-Jeremić,                                                     član komisije
  4. Doc. dr Sanja Tucikešić,                                                                  član komisije

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u srijedu 22.02.2023. godine u amfiteatru  Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta (KAMPUS) u Banjoj Luci sa početkom u 13,00 sati.

 

Banja Luka, 14.02.2023. godine