Navigacija

IV međunarodni simpozij o kamenu "Hercegovina - zemlja kamena"

Konferencije i skupoviAktuelnostiNovosti i obavještenja

Teme simpozija:

1. Industrija kamena - jučer, danas, sutra
2. Zakonska regulativa iz područja kamena
3. Istraživanja kamena
4. Kulturno-povijesna baština u kamenu
5. Kamen(olomi) i okoliš

Radovi na predložene teme koji će biti prezentirani u radu Simpozija bit će izabrani od strane Znanstveno-stručnog odbora Simpozija, pri čemu će posebno izabrani radovi biti izloženi na otvaranju Simpozija, a preostali radovi u poslijepodnevnom radu Simpozija. Svi prihvaćeni radovi bit će objavljeni na Simpoziju u knjižici sažetaka (manjeg formata), a cijeli radovi će biti prevedeni na engleski jezik i objavljeni u posebnom izdanju „e-Zbornika“ - elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, koji se nalazi u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals).. Izdavačka prava, te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Univerzitetu u Nottinghamu. Bibliografski je časopis prepoznat pod podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.

Značajni datumi

  • prijava rada                                  15.   mart 2023.
  • rok za predaju sažetaka                15. april 2023.

Mjesti i vrijeme održavalja simpozija
Amfiteatar Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru, 26.-27. maja 2023. godine.

Kontakt
Za sve informacije o Simpoziju, za prijavu rada i dostavu sažetaka možete kontaktirati zamjenika predsjednika Znanstveno-stručnog odbora Simpozija doc. dr. sc. Krešimira Šaravanju (mob. +387/63/ 312-993, fax: +387/36/355-001, e-mail:( kresimir.saravanja@fgag.sum.ba )

Prateći događaji u okviru simpozija:

1. Izložba proizvođača kamena u BiH(26.-27.05.2023)

Izložbeni eksponati: uzorci kamena propisane veličine (i mase), sa obradama odgovarajućeg proizvođača. Svi eksponati ostat će u vlasništvu FGAG-a za buduću izložbenu postavu kamena za kolegije „Geologija“ i „Građevinski materijali“;
Na temelju preporuka za primjenu pojedinih vrsta kamena, postojećih certifikata i izvještaja, uz reference na određenim objektima u BiH i inozemstvu, pokušat ćemo načiniti virtualnu (digitalnu) knjigu pod raznim nazivom „Proizvođači AGK u BiH“, koja će biti objavljena na www.fgag.sum.ba.

2. Izložba slika „baština u kamenu“(26.-27.05.2023)

Tijekom održavanja Simpozija planirana je izložba 60 slika u holu FGAG-a na temu „Hercegovački suhozidi“.

3. Terenski obilazak  (27.05.2023)