Navigacija

Informatika 2 - Rezultati ispita u januarsko-februarskom ispitnom roku, 1. termin

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 2 - INF2

Ispit iz predmeta Informatika 2 održan 24.01.2023. godine položili su studenti prikazani u tabeli ispod.

 

GRAĐEVINARSTVO

R.B. Prezime i ime Indeks Praktični kolokvijumi (maks. 30) Teorijski kolokvijumi (maks. 20) Seminarski rad
(maks. 15)
Prisustvo nastavi (maks. 5) Završni ispit  (maks. 30) Ukupni bodovi Ocjena
1. Ivanović Boris 26/21 18 12 15 5 16 66 7 (dobar)

 

GEODEZIJA

Niko nije položio.

 

Upis ocjena je u petak, 03.02.2023. godine u 8.15 časova na AGGF (lokacija iznad Pravnog fakulteta), kabinet br. 20.

Predmetni asistent