Navigacija

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka

Oglasna pločaGeodezijaVizuelizacija geoprostornih podataka / MA

Rezultati prvog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Vizuelizacija geoprostornih podataka održanog 11.1.2023. godine su:

  1. Vladan Janković, 01/MGEO22 - 4 (devet)
  2. Isidora Knežević, 02/MGEO22 - 3 (sedam)
  3. Milica Ostojić, 04/MGEO22 - 2,5 (šest)
  4. Milica Bosnić, 06/MGEO22 - 2,5 (šest)
  5. Željana Radić, 05/MGEO22 - 0,5 (pet)
  6. Bojan Kravić, 08/MGEO22 - 0 (pet)