Navigacija

Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Geoinformatika 2

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 2 - GI2

Rezultati drugog teorijskog kolokvijuma iz predmeta Geoinformatika 2, održanog 17.01.2023. godine su:

  1. Aleksandra Vokić, 29/21 - 3,5 (osam)
  2. Marko Đurđević, 01/20  - 3,5 (osam)
  3. Aleksandar Tešić, 28/21 - 3,5 (osam)
  4. Nataša Blagojević, 03/20 - 2,5 (šest)
  5. Antonio Jurčević, 21/20 - 0,5 (pet)