Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Andrea Kapetanović

Oglasna ploča

Dana 03.11.2022. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat:

         ANDREA KAPETANOVIĆ, iz Fojnice, sudent MASTER studija studijskog programa Arhitektura i urbanizam.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz predmeta KONCEPTI I PRINCIPI ODRŽIVOSTI I OTPORNOSTI GRAĐENE SREDINE

Tema: ”Model regeneracije sela: studija slučaja Vranci„

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Doc. dr Dijana Simonović,                                                                           predsjednik komisije                                                
  2. Prof. dr Dubravko Aleksić ,                                                                              mentor i član
  3. Doc. dr Maja Ilić,                                                                                                član komisije
  4. Prof. dr Miroslav Malinović,                                                                        član komisije
  5. Doc. dr Tijana Vujičić,                                                                                       član komisije                           

 

Javna odbrana završnog rada održaće se u prostorijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, sala 3, u četvrtak 03.11.2022. godine sa početkom u 14,00 sati.

 

 

Fajlovi