Navigacija

Oglas za javnu odbranu završnog rada za II ciklus , Adnan Murguz

Oglasna ploča

Dana 28.11.2022. godine na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banjoj Luci odbrani završnog rada za II ciklus pristupiće kandidat:

         ADNAN MURGUZ iz Banjaluke, student MASTER studija Kombinovanog studijskog programa Energetska efikasnost u zgradarstvu.

 

Završni rad za II ciklus urađen iz predmeta Elementi energetske efikasnosti u zgradarstvu

Tema: ANALIZA STANJA INDIVIDUALNOG STAMBENOG OBJEKTA U BANJALUCI NAKON NADOGRADNJE SA ADEKVATNIM MJERAMA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

 

Komisija za pregled, ocjenu i odbranu:

  1. Prof. dr Petar Gvero,                                                                            predsjednik komisije                                                
  2. Prof. dr Biljana Antunović,                                                              mentor – član komisije
  3. Prof. dr Darija Gajić,                                                                        komentor - član komisije    
  4. Prof. dr Miroslav Malinović,                                                                 član komisije
  5. Prof. dr Ljubiša Preradović,                                                                   član komisije                              

 

Javna odbrana završnog rada uz održaće se u prostorijama Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci u ponedjeljak 28.11.2022. godine, sala 3 sa početkom u 12,00 sati.

 

Banja Luka, 22.11.2022. godine

Fajlovi