Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta.MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE,treći

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE, održaće se 20.10.2022. (četvrtak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3)