Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta.MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE-oktobar

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA i FUNDIRANJE održaće se u slijedećim terminima:

PRVI TERMIN: Dana 03.10.2022. sa početkom u 12.00 časova;

DRUGI TERMIN: Dana 08,10.2022., sa početkom u 9.00 časova

Ispiti će se održati u prostorijama Fakulteta (Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 77/3)