Navigacija

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerzitetu u Banjoj Luci akademske 2022/2023. godini u trećem upisnom roku

AktuelnostiNovosti i obavještenjaUPIS 2022/2023

Prvi ciklus studija  - Slobodna mjesta:

Studijski program

Budžetu

Samofinansiranje

Strani državljani

Ukupno

Arhitektura

0

0

2

2

Građevinarstvo

0

11

2

13

Geodezija

15

5

2

22

 

Rokovi:

(1) prijavljivanje kandidata počinje 19.09.2022. završava 23.09.2022. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan od 8,00 do 16,00 časova u Studentskoj službi Fakulteta);

(2) polaganje prijemnog ispita je u prostorijama Fakulteta 26.09.2022. godine sa početkom u 9,00 časova;

(3) objavljivanje rezultata konkursa je 26.09.2022. godine do 15,00 časova (na internet stranici Fakulteta i na oglasnoj ploči Fakulteta);

(4) upis primljenih kandidata obaviće se 29. i 30.09.2022. godine.

 

Posebne odredbe:

Prvi ciklus studija - Kandidati polažu prijemni iz:

Fakultet

Studijski program prvog ciklusa

Predmet iz kog se polaže prijemni ispit

Napomena

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Arhitektura

Matematika ili Percepcija i prezentacija prostora

Kandidatima koji konkurišu na SP Arhitektura mogu da biraju oblast iz koje će polagati prijemni ispit (Matematika ili Percepcija i prezentacija prostora). Položen prijemni ispit iz Matematike vrijedi za sva tri studijska programa.

Građevinarstvo

Matematika

 

Geodezija

Matematika

 

 

 

Sve detaljnije informacije vezano za prijavljivanje kandidata, polaganje prijemnog (kvalifikacionog) ispita, kandidati mogu dobiti na Fakultetu.