Navigacija

GRF_ FI Rezultati pismenog ispita (I termin)

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaGrađevinska fizika - GRFFizika - FI

Pismeni dio ispita iz predmeta Građevinska fizika položili su: 

1. Zoran Đurić 28/20   60%

2. Stefan Jejinić 29/20   51%

Pismeni dio ispita iz predmeta Fizika niko nije položio. Uvid u radove sutra  u 09:30 h. Lokacija iznad Pravnog fakulteta.