Navigacija

DIR 1, Sep 1, 2022

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaDiferencijalni i integralni račun 1 - DIR1

Studenti koji su položili:

1. Dajana Vujić 59/60

2. Luka Đukić 49

3. Božana Petrović 47

4. Nemanja Kantar 41

5. Dajana Janković 35

6. Filip Raca 32

Studenti koji nisu položili:

7. Bojan Šakotić 28

8. Jovana Volašević 28

9. Miloš Kukavica 27

10. Miloš Radinković 20

11. Indeks 41/21   18

12. Filip Đurica 16

13. Stefan Jejinić <20.

Uvid u radove će biti u ponedeljak 12.09. u 10.00h u kabinetu 20 na AGGF-u.

Uvid se može obaviti i na ETF-u u subotu 10.09. u 10.30h u kabinetu 1302.