Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Kartografske projekcije za julski ispitni rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2Kartografske projekcije - KP

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1 su:

  • Antonio Jurčević, 2.5 (šest)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 2 su:

  • Ramajana Radosavac, 05/18 - 7 (osam)
  • Dijana Račić - 6.5 (sedam)
  • Mijo Marić, 20/18 - 6 (sedam)

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Kartografske projekcije su:

  • Aleksandar Tešić, 28/21 - 37 (deset)
  • Dmitar Velimir, 19/19 - 14 (pet)
  • Tatjana Maličević, 08/18 - 14 (pet)
  • Tijana Bursać, 30/21 - 0 (pet)