Navigacija

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Geoinformatika 1, Geoinformatika 2 i Kartografske projekcije za aprilski ispitni rok

Oglasna pločaGeodezijaGeoinformatika 1 - GI1Geoinformatika 2 - GI2

Rezultati ispita iz predmeta Geoinformatika 1, održanog 5.5.2022. godine su:

  1. Nemanja Kantar, 33/21 - 6 (sedam)

Rezultati ispita iz predmeta Geoinformatika 2, održanog 5.5.2022. godine su:

  1. Tatjana Maličević, 08/19 - 8 (devet)
  2. Jelena Kolorogić, 08/18 - 7 (osam)
  3. Helena Petrović, 15/17 - 7 (osam)
  4. Mijo Marić, 20/18 - 3 (pet)
  5. Monika Savić, 20/12 - 1 (pet)
  6. Tatjana Guzijan, 13/12 - 0 (pet)

Rezultati ispita iz predmeta Kartografske projekcije, održanog 5.5.2022. godine su:

  1. Arsenije Vujasinović, 10/10 - 40 (deset)