Navigacija

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografija 2 i Kartografske projekcije

Oglasna pločaGeodezijaKartografija 2 - K2Kartografske projekcije - KP

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografija 2 su:

  1. Aleksandra Vokić, 29/21 - 10 (šest)
  2. Marko Đurđević, 01/20 - 4 (pet)

Rezultati prvog računskog kolokvijuma iz predmeta Kartografske projekcije su:

  1. Jelena Kolorogić, 08/18 - 10 (šest)
  2. Jelena Lalović, 15/18 - 10 (šest)
  3. Irena Crnogorac, 27/11 - 4 (pet)
  4. Dmitar Velimir, 19/19 - 0 (pet)
  5. Miloš Velimir, 13/19 - 0 (pet)
  6. Tatjana Maličević, 08/19 - 0 (pet)
  7. Petar Malešević, 01/19 - 0 (pet)