Navigacija

USMENI ISPIT IZ PREDMETA:   PROJEKTOVANJE U PREMJERU I KATASTRU I KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3

Oglasna pločaGeodezijaKatastar nepokretnosti 3 / MAProjektovanje u premjeru i katastru / MA

USMENI ISPIT IZ PREDMETA: KATASTAR NEPOKRETNOSTI 3  I  PROJEKTOVANJE U PREMJERU I KATASTRU

Drugi ciklus studija Geodezije. Januarsko – februarski rok 2. termin

Usmeni ispit iz predmeta: Katastar nepokretnosti 3 i Projektovanje u premjeru i katastru održaće se  24.02.2022. godine u 17 časova, sala K4.