Navigacija

Usmeni dio ispita iz predmeta.MEHANIKA TLA ;FUNDIRANJE

Oglasna pločaGrađevinarstvoFundiranje - FUNDMehanika tla - MT

Usmeni dio ispita iz predmeta: MEHANIKA TLA u FUNDIRANJE održaće se dana 04.3.2022.(petak) sa početkom u 12 časova. Ispit će se održati u prostorijama Fakulteta (Stepe Stepanovića 77/3)